Fiscaal, juridisch en hypotheek advies


Goed advies is van het allergrootste belang wanneer u tot de aankoop van een woning overgaat!

 

Om uw belangen te behartigen is het van fundamenteel belang dat u beroep doet op de diensten van een goede Spaanse advocaat. Bemont kan in Marbella lokale juristen en fiscalisten aanbevelen die vloeiend Frans, Nederlands, Engels en natuurlijk Spaans spreken. Ze zullen u adviseren over de beste manier om een van uw nieuwe woning te kopen. Bijvoorbeeld het eigendom kopen in uw eigen naam of via een nationale of buitenlandse onderneming. Koopt u best samen met uw echtgeno(o)t(e) en/of kinderen, wat met erfrecht, enz.?

Vóór de aankoop zal uw advocaat eveneens controleren of alles vanuit een fiscaal en juridisch oogpunt in orde is. Hij zal verder ook zorgen voor de administratieve procedures, zoals:

  • De fiscale verplichtingen nakijken en voldoen
  • Inschrijving in het kadaster
  • Wijziging van eigenaar communiceren
  • Adviseren bij betalingen dmv een overschrijving
  • De NIE (Número de Identificación de Extranjero) aanvragen

Bovenop van de aankoopprijs, geldt als algemene regel dat je moet rekenen op ongeveer 12-14% (wederverkoop vs nieuwbouw) extra kosten. Deze omvatten:

  • Overdrachtsbelasting (8-10% afhankelijk van de aankoopprijs) voor wederverkoop of BTW (10%) voor nieuwbouw.
  • De notariskosten en allerlei belastingen: +/-3%
  • Uw advocaat: +/-1,2%

Voor kopers die willen kopen met een banklening, kunnen wij lokale banken aanbevelen waar sommige van de werknemers uw taal spreken.

Zodra de aankoop is afgerond zal uw advocaat u helpen met het regelen van de contracten met de lokale nutsbedrijven, het openen van een bankrekening (om via domiciliering uw gas, elektriciteits- en waterfacturen te betalen) en zal hij de syndicus informeren dat u de nieuwe eigenaar bent.

Each year, as a property owner in Spain, you have to make a Spanish tax return, which your lawyer can prepare for you